Liên hệ trực tiếp:

THCS VÂN TẢO

Vân Tảo, Thường Tín
02433759812
c2vantao-tht@hanoiedu.vn